Lilly Lund

En 770 kvm. alsidig plantesamlerhave med roser og mange forskellige stauder, samt opstammede træer, Azalier og Rhododendron.

Der er en del græsser, bregner, hosta og clematis.

En lille køkkenhave med forskellige bærbuske og frugttræer.

Haven blomstrer fra tidlig forår til frosten sætter ind.

Plantesalg.

Lilly Lund, J. L. Heibergsvej 9, 6400 Sønderborg. Tlf 25348633

Åben: 17. og 18. juni samt 8. og 9. juli fra kl. 10.00 - 17.00

Eller efter aftale.                       Entre: 20 kr.