Lidt om os

 

Sønderborg-kredsen er startet i 1924, på initiativ af gårdejer Helmer Sander Larsen, Saxgård som siden 1892 havde drevet landbrug, frugtavl og gartneri i Ulkebøl Nørremark. Kredsen der de første år særlig beskæftigede sig med frugtavl og tog sig af frugttræssprøjtning og frøindkøb.

Mens de første 25 år efter en god start senere blev præget af dårlig deltagelse og jævn tilbagegang havde kredsen til gengæld medvind de følgende 25 år, hvilket skyldtes egnens industrialisering og den dermed følgende voldsomme vækst i parcelhusbyggeriet, landets inflation og den enkeltes bedre indtjeningsmulighed.